РусскийҚазақша   English   Кыргызча

 

«Process Work» жолу – бул  жетекчи-башчысына өз командасын шыктандырууга жана натыйжада  туура  жолдор менен пайдалуу иш алып барууга жардам берүүчү  маанилүү тажрыйба. Бул адеп коомдук ишкемедеги мүчөлөрдүн ар тараптуу таланттарын таанытып, иш жүргүүзүдө туура пайдаланууга жардам берет.

Көзбашчылыктын жаңы технологиясы, ал жетекчи-башчынын психологиялык тажрыйбасына басым жасап, өтө кризис кырдаалда  жетекчи өзун кайраттуу алып жүрүүсунө үйрөтөт. Бул адептин өзгөчөлүгү – квантуу физиканын илимий далилдеринин метафора жана салыштырмаларын колдонууда болуп эсептелет.

Контакт: info@ddi-centralasia.net.